Chem Poland S.A.


tel.: 22 274 19 70
fax: 22 464 84 08
Marszałkowska 89
00-693 Warszawa, Polska

info@chempoland.com
www.chempoland.com
CHEM POLAND S.A.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000617037
REGON: 147044650, NIP: 7010408137
Kapitał zakładowy: 600 000,00 ZŁ

Zajmujemy się dostawami wyłącznie cało samochodowymi