TM SYNTHETICS SPÓŁKA AKCYJNA


www.chempoland.com
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS: 0000617037
REGON: 147044650, NIP: 7010408137
Kapitał zakładowy: 600 000,00 ZŁ