FARBY I LAKIERY

TM SYNTHETICS S.A.


www.chempoland.com

  • Wybierz produkt

Producentów farb i lakierów zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez Chem Poland surowcami stosowanymi w ich branży, jak na przykład: akrylany (np. akrylan butylu, etylu, metylu, czy metakrylan metylu), estry, ketony (np. metyloetyloketon), oraz pozostałe surowce np. pentaerytrytol, monomer octanu winylu oraz bezwodniki kwasów: maleinowego i ftalowego. Producentami wszystkich oferowanych przez nas surowców są uznane firmy chemiczne z całego świata. Po więcej informacji prosimy zajrzeć do naszej zakładki „PRODUKTY”.

Dostarczamy surowce chemiczne dla najważniejszych gałęzi przemysłu