CHEMIA GOSPODARCZA

TM SYNTHETICS S.A.


www.chempoland.com

  • Wybierz produkt

Producenci chemii gospodarczej powinni zainteresować się oferowanymi przez nas dla ich specjalizacji chemicznej takimi surowcami, jak: alkohole monohydroksylowe (np. izopropanol, metoksypropanol), glikole (np. glikol monoetylenowy, monopropylenowy, dimetylowy), ketony (np. metyloetyloketon), tetrahydrofuran. Producentami wszystkich oferowanych przez nas surowców są uznane firmy chemiczne z całego świata. Po więcej informacji prosimy zajrzeć do naszej zakładki „PRODUKTY”.

Dostarczamy surowce chemiczne dla najważniejszych gałęzi przemysłu